Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit november, 2019 tonen

#2x2is4

#2x2is4 mensen x welvaart = uitstoot (CO2,Nx,Sx,Px) Dus! Minder uitstoot = minder mensen en/of minder welvaart! #2x2is4 de staat voor eerlijk groen. Eerlijk groen is anders leven. En dat zit tussen de oren. We moeten van "meer, meer, meer" naar "beter, beter, beter" Wat is beter: Minder energie gebruiken Minder verbrandingsmotoren Meer circulair gebruik van grondstoffen ondersteunende wetgeving Meer herwinbare energie Meer elektriciteitscentrales met veilige kernenergie Meer decentraal werken! Bijvoorbeeld belastingkantoor per 1000 gezinnen. Dan hoeven de belastingmedewerkers niet meer iedere ochtend in de file te staan en onnodig reisenergie te verstoken.

#BTPB

‪ #BTPB‬ ‪= beweging tegen politieke baantjes.‬ = voor echte volksvertegenwoordigers.‬ = tegen volksvertegenwoordiger spelende ambtenaren. Ook wel politici genoemd.‬ = is beweging, geen partij.‬ = wil partij onafhankelijke wethouders, gedeputeerden en minister. Vraagt om echt dualisme.‬ Waarom? Omdat de volksvertegenwoordiging nu via de schijnmacht van bewindslieden gegijzeld worden door de ambtelijke organisatie. Te vaak stemmen partijen in met beslissingen van bewindslieden (gestuurd door de ambtelijke organisatie) omdat ze anders hun "machtspositie" verliezen. Volksvertegenwoordigers moeten vrij hun achterban kunnen vertegenwoordigen zonder zich bezig te houden met baantjes van ministers, gedeputeerde of wethouder.