Doorgaan naar hoofdcontent

Dodenherdenking en bevrijdingsdag, een Ringstad perspectief.

De menselijke zoektocht naar een samenleving zonder excessen is zo oud als de landbouw en veeteelt. De bijbel staat vol met verhalen over waar het mis ging en waardoor men dacht dat dit kwam.
Als het mis gaat is dit steeds weer een collectieve frustratie. De wereldoorlogen die op en vanuit het Europese continent hebben plaats gevonden zijn de meest recente voorbeelden hiervan.
Als de bijbel en koran herschreven zouden worden zouden er zeker verhalen over en uit deze oorlogen in worden opgenomen.

Al onderzoekende raak ik er steeds meer van overtuigd dat de renaissance de oorsprong van de oorlogen is geweest. Ook van de Napoleontische. De renaissance als vooruitgangsimpuls in combinatie met de resten van feodale stelsels in Europa is een giftige mix gebleken. Steeds nieuwe vindingen en sprongen in de vooruitgang leverde wisselende vorstenhuizen en hun steden voorsprongen op en machtsposities in de wereld. Eerst de Portugese, toen de Spanjaarden, Hollanders en ten slotte de Engelsen.

De Parijse kliek van de Franse koningen en de Duitse staten deden niet mee. Dat leiden tot de val van het Franse koningshuis. Na enige Parijse onrusten kwam Napoleon op het toneel die er in slaagde voor de Parijse elite welvaart uit Europa en delen van de wereld te stelen. En daar is de ellende voor de Europese burgers echt begonnen.
Het meest gefrustreerd werden de Duitsers burgers die vaak het slachtoffer waren van de ambities van de Parijse elite. Met (kort door de bocht) twee wereldoorlogen tot gevolg.

In menig Nederlandse plaats is een Vrijheidsdreef op Vr─│heidsplein. Niet om de bevrijding na de tweede wereld oorlog te vieren maar om de bevrijding van Napoleon.

De Vlaamse en Belgische frustratie met Napoleon, eersten-wereldoorlog en tweeden-wereldoorlog is dat we er nooit om gevraagd hebben. Onze veiligheid is overlopen door de frustratie van de Duitsers. Uitegeknepen en geminacht door de Parijse elite.
De frustratie is dat onze 'eigen' Duitsers zo gefrustreerd en opgehitst waren dat ze onze integriteit en veiligheid met voeten getreden hebben. We wilden niet voor niets neutraal blijven. Het was ons probleem immers niet.

We doen er echter wel verstandig aan om niet te vergeten hoe wij zelf in de wereld hebben huisgehouden en de integriteit van anderen met voeten hebben getreden. Het zit dus ook in ons om collectief onredelijk te worden als we het niet meer pikken.

We delen dezelfde frustratie over onze broeders in Europa en hun wangedrag opzichte van ons. Het zou mooi en goed zijn als Vlaanderen en Nederland samen zowel de frustratie als bevrijding hiervan zouden vieren op 11 november, 4 mei herdenken en op 5 mei het begin van een vrij Europa. en daarmee onze samenhorigheid neerzetten.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Renaissance
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_revolutionaire_en_napoleontische_oorlogen 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans-Duitse_Oorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog

Reacties

Populaire posts van deze blog

Europa moet uit de ellendige wurgreep van Parijs

Geschiedenis kan op meerdere manieren worden uitgelegd. En elke stam legt de geschiedenis uit in haar eigen voordeel. "Het mooie verhaal van de stam". Soms zijn die verhalen van de stam vals voor de rest van de wereld. De Europese geschiedenis is door de Parijzenaars heel erg in hun voordeel gekleurd. En de Parijzenaars zijn er goed in geslaagd de rest van Europa te indoctrineren met hun verhaal. Parijs heeft het schoolsysteem en de wetenschap op continentaal Europa honderden jaren in hun sprookjes doen geloven. En heel veel ellende in Europa veroorzaakt. In deze blog wil ik eens een echte Europese bril opzetten en de Parijse bril afzetten. Want alleen als Europa stopt te geloven in Parijse sprookjes kan Europa haar kracht volledig tot ontwikkeling brengen. Taal is een instrument van communicatie. Communicatie is het instrument van kennis delen en kennis is macht. Kort gezegd taal is macht. Zolang we in Europa niet tot het punt zijn gekomen van een bestuurlijke taal (Engels),

Deugen deugt niet en daarom 'wetenschap' ook niet

Deugen, ofwel het "Mensen die niet denken en doen zoals wij zijn slecht" syndroom. Het ontbreekt aan de kracht van durven te onderkennen dat je mogelijk in de verkeerde gewoontes gelooft. Twijfelen en onderzoeken is juist de kiem van vooruitgang. En van na onderzoek enige mate van zekerheid te hebben over bepaalde zaken. Althans zolang nieuwe inzichten de oude wetenschap niet hebben ingehaald. (omdat er iemand aan twijfelde en nieuw onderzoek naar heeft gedaan) Dit geld niet alleen voor conservatieve gelovigen, maar ook voor progressieve gelovigen. Dat komt (volgens mij) door het proces van geloven. Geloven is volgens mij het parkeren van je eigen onvermogen om alles te begrijpen en te weten buiten jezelf. Racisme en discriminatie deugen niet. Ze deugen niet omdat ze deur naar dat het mogelijk ook anders kan, dicht gooien. Vervolgens jezelf een deugmens vinden, omdat je racisme en discriminatie slecht vindt, sluit meteen de mogelijke positieve kanten van racisme en discrimina