Doorgaan naar hoofdcontent

De Nederlandse pers is Nederlandse taal ondermijnend.

De afgelopen week zijn er in Vlaanderen gemeenteraadsverkiezingen geweest. Niets, helemaal niets daarover in de Nederlandse pers.
Vlaanderen heeft een mega elektriciteitsnet probleem. De afgelopen weken is er veel nieuws in de Belgische pers over de onconventionele oplossingen waar men toe gedwongen is. In de Nederlandse pers, niets hierover.
Alleen als er een Belgische kerncentrale aan de grens problemen vertoont staan de kranten hier over vol.
Het dorpse karakter van de Nederlandse pers is tenenkrommend. Men staart zich volledig blind op ach en och nieuws uit linkse hoek. Maar als het gaat over droge voeten houden, over meer mensen proppen op land waarvan je vooruit kunt weten dat het een keer onder loopt. (Zeker als de klimaat doembeelden waar zijn). Je hoort alleen elkaar napratende sukkelige dorpspredikanten.
De Nederlandse pers vergeet dat de rest van de wereld, de meerderheid van de rest van de wereld bezig is terrein te winnen. Niet omdat dat nu eenmaal gebeurt. Maar omdat men daar aan werkt. En de wereld pers werkt daar aan mee.
De Nederlandse pers werkt nergens aan mee, alleen overal tegen. En vooral als het gaat om de ankers van de Nederlandse taal, Vlaanderen En Nederland.
Verwende sukkels zijn het vaak, de Nederlandse persmensen.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Dodenherdenking en bevrijdingsdag, een Ringstad perspectief.

De menselijke zoektocht naar een samenleving zonder excessen is zo oud als de landbouw en veeteelt. De bijbel staat vol met verhalen over waar het mis ging en waardoor men dacht dat dit kwam. Als het mis gaat is dit steeds weer een collectieve frustratie. De wereldoorlogen die op en vanuit het Europese continent hebben plaats gevonden zijn de meest recente voorbeelden hiervan. Als de bijbel en koran herschreven zouden worden zouden er zeker verhalen over en uit deze oorlogen in worden opgenomen. Al onderzoekende raak ik er steeds meer van overtuigd dat de renaissance de oorsprong van de oorlogen is geweest. Ook van de Napoleontische. De renaissance als vooruitgangsimpuls in combinatie met de resten van feodale stelsels in Europa is een giftige mix gebleken. Steeds nieuwe vindingen en sprongen in de vooruitgang leverde wisselende vorstenhuizen en hun steden voorsprongen op en machtsposities in de wereld. Eerst de Portugese, toen de Spanjaarden, Hollanders en ten slotte de Engelsen.

Deugen deugt niet en daarom 'wetenschap' ook niet

Deugen, ofwel het "Mensen die niet denken en doen zoals wij zijn slecht" syndroom. Het ontbreekt aan de kracht van durven te onderkennen dat je mogelijk in de verkeerde gewoontes gelooft. Twijfelen en onderzoeken is juist de kiem van vooruitgang. En van na onderzoek enige mate van zekerheid te hebben over bepaalde zaken. Althans zolang nieuwe inzichten de oude wetenschap niet hebben ingehaald. (omdat er iemand aan twijfelde en nieuw onderzoek naar heeft gedaan) Dit geld niet alleen voor conservatieve gelovigen, maar ook voor progressieve gelovigen. Dat komt (volgens mij) door het proces van geloven. Geloven is volgens mij het parkeren van je eigen onvermogen om alles te begrijpen en te weten buiten jezelf. Racisme en discriminatie deugen niet. Ze deugen niet omdat ze deur naar dat het mogelijk ook anders kan, dicht gooien. Vervolgens jezelf een deugmens vinden, omdat je racisme en discriminatie slecht vindt, sluit meteen de mogelijke positieve kanten van racisme en discrimina

De nieuwe wereld orde komt er aan. De diploma's van nu zijn waardeloos.

Je kunt het over de toegevoegde waarde van onderwijs hebben. Maar dat steeds meer onderwijs niet steeds meer waarde toevoegt kan iedereen op z'n klompen aanvoelen. Tot nu toe leek het dat meer onderwijs meer waarde toevoegde door steeds meer mensen aan het werk te houden in de tertiaire sector. Zowel laag betaald (met lage opleiding) als hoog betaald (met hoge opleiding). Dat kon doordat we steeds meer echt werk in lagelonenlanden konden laten doen (betaalde slavernij). Die tijd is voorbij aan het gaan. Dat er een keer een einde aan zou komen was altijd al duidelijk, maar door sars-cov-2 is er een (in ieder geval tijdelijke) versnelling opgetreden in dit proces. Gelijkertijd blijkt steeds duidelijker dat onze overheidssystemen en de dingen die daar mee samenhangen niet meer passen op de organisatie van de moderne mens. De natiestaat is achterhaald; het geldsysteem werkt niet meer goed; de handelsorganisaties werken niet meer goed; enz. En de ideologie├źn die dachten een oplossing te